Laze Diş Hekimliği


Kontrollü ve iyi odaklanmış ışın ile ağzın her köşesinde rahat çalışabilme kolaylığı sağlar. Diş ve diş etine temas etmeden, anestezi gerektirmeden ağrısız olması sebebiyle diş hekimliğinde kullanımı artmıştır. Bu da tedavi konforunu hasta ve hekim açısından arttırmaktadır.

Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları

 1. Teşhiste lazer uygulamasından yararlanılır. Lazer Doppler Flowmetry yöntemi lazer ışını ile pulpa kan akım hızını ölçebilen non-invaziv bir metoddur.

 2. Kavite Preparasyonunda Lazer Uygulanır. Lazer sağlam dokularda bir değişiklik oluşturulmadan sadece çürük dokuyu temizlemeyi sağlar. Mine, dentin ve sementte bulunan çürükler çok kısa sürede temizlenebilir. Dişe temas edilmediği için hastada ağrı oluşmaz ve anesteziye gerek kalmaz. Lazer aynı zamanda steril bir ortam yaratır ve daha sonra çürük oluşması önlenir.

 3. Dentinde mikroretansiyon yüzeyi oluşturulması sağlanır. Etchinge eşdeğer yüzey pürüzlülüğü sağlar.

 4. Aft ve uçukların tedavisinde ağrıyı hemen ortadan kaldırır ve iyileşme sürecini artırır.

 5. Lazerler diş hassasiyetinin giderilmesinde florürle kullanılır.

 6. Kemik dokusunda lazer kullanılır. Özellikle antioagülan etki nedeniyle hemofili hastaların çene cerrahisinde endikasyonu vardır.

 7. Estetik diş hekimliğinde fazla kullanım alanı vardır.

  Diş hekimliğinde estetik gülüş dizaynı için sağlıklı diş eti olmalıdır. Öncelikle periodontal tedavilerde lazer kullanımı artmıştır.

Lazerin Periodontolojide Kullanım Alanları

 1. Selektif diş taşı temizliğinde kullanılır.

 1. Gingiyektemi ve gingitopkotide kullanılır.

 1. Diş eti estetiğinin sağlanması (pembe estetik) için kullanılır.

 1. Estetik amaçlı gülme hattının düzenlenmesi için kullanılır. Özellikle güldüğü zaman diş etleri daha fazla görülen hastalarda lazer kısa sürede ağrısız ve anestezisiz işlem yapılmasını sağlar.

 1. Derin diş eti temizliğinin yapılmasını sağlar. Diş eti ceplerinin kısa sürede iyileşmesini sağlar. Küretajın süresini kısaltır ve iyileşme süresini azaltır.

 1. Depigmentasyon: Diş etlerinde pigment artmasına bağlı olarak oluşan hiperpigmentasyonlar klasik yöntemlerle anestezi altında bistüri ile peeling yapılarak tedavi edilir. Lazer ile yapılan pigmentasyon tedavilerinde anesteziye gerek kalmaz ve hasta işlem sonrası hiçbir rahatsızlık duymaz.

 1. Frenektomi yapmayı sağlar. Dil, yanak ve dudak bağlarının konuşmayı engelleyecek şekilde fazla bağlı olduğu durumda fazla dokuyu kanamasız ve dikişsiz biçimde lazer ile kesebiliriz.

Lazerin Cerrahide Kullanım Alanları

 1. Implant uygulamalarında dezenfeksiyonu ve implant üstündeki dokunun kolayca açılmasını sağlar.

 1. Yumuşak doku cerrahisinde lazer termokoagülasyon sağlar. Yüzeysel girişimlerde kullanılır. Şiddetli kanamalarda koagülasyona yardımcı olduğu için önemli avantaj sağlar.

 1. Fonkoyanın problem olacağı dil kökü, ağız tabanı, dudak köşesi gibi bölgelerde kullanımı büyük avantaj sağlar. İyileşmeyi çabuklaştırır ve post-op ağrı ve ödem minimal düzeyde kalır.

 1. Apikal rezeksiyon, kemik operasyonları, 20 yaş çekimi için gereken kemik kaldırma işlemi ve çeşitli kemik şekillendirmeleri çevre dokulara hasar vermeden yapılabilir.

Lazerin Endodentide Kullanım Alanları

 1. Kanal şekillendirme ve uterilizasyoonunda kullanılır.

 1. Kanal genişletilmesinde kullanılır.

 1. Diş beyazlatmada kullanılır.

Klinik ortamda en az 3 seans süresince yapılan kanvasiyonel beyazlatma işlemi lazer ile tek seansta yapılabilmekte ve etkin sonuçlar almaktadır.